010-102 93 96         kundservice@jakobsapotek.com         Betala säkert med Klarna & Swish   |  Mina sidor

Varukorgen är tom

 

VÅR KUNDTJÄNST

Integritetspolicy hos Jakobs Apotek

Behandling av personuppgifter

Detta dokument beskriver hur vi på Jacobsons T.AB (Jakobs Apotek) behandlar de personuppgifter som kommer oss tillhanda när vi är i kontakt med dig som kund.

Syftet med dokumentet är att tydliggöra vårt ansvar gentemot dig och förklara hur vi använder och tar ansvar för den data som du delar med dig till oss av, enligt EU.S dataskyddsförordning GDPR.

Dokumentet är tänkt att ge dig en förståelse för vilka uppgifter du delar med dig till oss av och vad vi gör och inte gör med dessa.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek), 556257-0829, Ringtrastvägen 1, 591 37 Motala, utför försäljning av förpackade livsmedel och hudvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Jacobsons T. AB tillhandahåller en e-handelsplats för dig som privatkund (www.jakobsapotek.com), kallat Tjänsten nedan. Jacobsons T. AB är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter i Tjänsten och har ansvar för att upprätthålla tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din data. Du som är användare av Tjänsten kallas i detta dokument för ”Användaren” och är ansvarig för att ge instruktioner till Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med dig av till oss när du blir användare av Tjänsten, emottar inloggningsuppgifter, vid användning av Mina sidor, när du skickar in en fråga, kontaktar oss per e-post samt när du besöker vår hemsida.

Vilka personuppgifter behandlar vi rörande dig?

När du registrerar dig för Tjänsten lagrar vi dina person- och kontaktuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt online-identifikationer hos oss för att använda Tjänsten. Dessa personuppgifter använder vi för att kunna ta emot och behandla beställningar från Tjänsten du lägger samt att vi använder dessa för att skicka ut nyhetsbrev per e-post och sms. När du skickar in en fråga till oss via vår hemsida skickas detta till oss i ett mail med de uppgifter du anger i kontaktformuläret, vi använder personuppgifterna för att kunna svara på frågan och behandla den ev. beställning du skickat. Exakt vilka personuppgifter som behandlas av oss i vilket sammanhang anges i bilaga 1.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänsten samt fullgöra våra åtaganden gentemot dig för att kunna behandla dina beställningar, samt ge dig som kund den bästa möjliga upplevelsen av Tjänsten och vår hemsida. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig, administrera dina beställningar, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring per e-post och sms (avregistrering från detta är möjligt). Dina personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, för att skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, identifiera dig samt ha kunskap om vilka användare och kunder som använder Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) hemsida samtycker du till att cookies (kakor) lagras på din dator för behandling av dina uppgifter och för att vi ska kunna kontrollera besöksstatistik. Vid varje besök kan du godkänna eller neka användning av cookies (kakor).

Vilka delar vi personuppgifter med?

När Kunden använder Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) både inom och utanför EU/EES. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund har avtalat med oss och följer gällande dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter kan komma att samköras med tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) lagrar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. När kundrelationen upphör kommer Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter detta, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet gör gällande annat. Dina uppgifter kan även komma att fortsatt lagras baserat på intresseavvägningar avseende säkerhets- och eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som kund lagras hos oss beror på syftet varför de samlades in. Uppgifter som samlas in av oss vid kontakttillfällen med oss lagras så länge du är kund för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt att ha historik på tidigare ärenden. Efter avslutad kundrelation kan din information lagras baserat på intresseavvägning och som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad kund hos Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) har rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du kan påvisa berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir korrigerade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända emot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att dra in ditt samtycke, inlämna klagomål rörande behandlingen till Datainspektionen, emotsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända gentemot direktmarknadsföring.

Om du önskar veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter, vänligen kontakta oss via kundservice@jakobsapotek.com.

Bilaga 1

Generella personuppgifter som används i samband med köp och kommunikation med kund. Vissa personuppgifter så som personnummer kan vi Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) aldrig  komma i kontakt med. Men det krävs av vissa samarbetspartners som vi har biträdesavtal med.

  • personnummer, namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress
  • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst
  • kön, användarnamn och lösenord till våra tjänster
  • köp-, betal- och orderhistorik
  • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden
  • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår Webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller IP-adress.

Bilaga 2

Jacobsons T. AB (Jakobs Apotek) innehar avtal med flertalet leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners. Du som konsument har rätt att ta del av vilken personlig information vi lämnar till respektive part. 

Skicka oss gärna ett mail till kundservice@jakobsapotek.com och märk mailet med ’’GDPR Bilaga 2’’.

10% rabatt när du anmäler dig för vårt nyhetsbrev

(gäller vid 1 köptillfälle på ordinarie priser)

Kontakta kundtjänst

Jakobs Apotek c/o Jacobsons. T AB
Ringtrastvägen 1
591 37 Motala

Mejla eller ring oss

 Vår kundtjänsttelefon är öppen:

Måndag - torsdag 9.00-12.00 Telefon: 010-102 93 96 Kundservice via mejl: kundservice@jakobsapotek.com

Ni är alltid välkomna att mejla oss dygnet runt. Vi svarar så fort som möjligt.

Ha en fortsatt trevlig dag önskar personalen på Jakobs Apotek
Org.nr: 556257-0829

Copyright © 2022 Jakobs Apotek  |  SitemapCookies

Powered by Sitesmart